Prin reciclarea maselor plastice sunt aduse importante economii de resurse naturale, cum ar fi petrolul si gazele naturale, care sunt materiile prime pentru obținerea acestora si energia electrică folosită in procesul tehnologic.

La 1T de PET-uri reciclate se economisesc 0,61 T petrol brut, sau 0,2 T gaz natural.

La 1T de PET-uri reciclate se economisesc 10,96 MWh de energie electrică, in timp ce consumul mediu de energie electrică rezidențiala este de 10,3 MWh/an/cap de locuitor.

La 1T de PEHD reciclata se economisesc 0,51 T de petrol brut, sau 0,31 T de gaz natural.

La 1T de PEHD reciclata se economisesc 7,98 MWh de energie electrică, in timp ce consumul mediu de energie electrică rezidențiala este de 10,3 MWh/an/cap de locuitor.

In ceea ce privește limitarea efectului de sera se obțin urmatoarele beneficii:

La 1T de PET-uri reciclate se obține o diminuare de emisii in echivalentul a 2,29 T CO2.

La 1T de PEHD-uri reciclate se obține o diminuare de emisii in echivalentul a 1,53 T CO2.

RECICLAREA DEȘEURILOR

 

Gratie valorificării materialelor provenite din reciclare tot mai multe autorități publice locale sa organizeze reciclarea selectiva, in felul acesta se creează posibilitatea reintroducerii lor in circuitul economic, astfel încât deseurile dobândesc mai multe vieti.
Reciclarea presupune reintroducerea directa a unui deșeu intr-un ciclu de producție, ceea ce va determina înlocuirea partiala, sau totala a unei materii prime noi. Exemplu elocvent fiind utilizarea PET-urilor in locul granulelor din plastic virgin, obținut din petrol si gaze naturale (resurse naturale epuizabile si deosebit de scumpe)

RECICLAREA DEȘEURILOR prezintă următoarele avantaje majore:
– economia de materii prime virgine, deci conservarea resurselor naturale ale planetei, pentru generatiile viitoare;
– reducerea volumului si a masei deșeurilor care trebuie depozitate corespunzător, sau incinerate.

CIRCUITUL ECONOMIC AL RECICLĂRII

 

Dupa ce a fost realizat primul pas al colectării PET-urilor, urmează sortarea lor, curatarea si apoi transformarea acestora in fulgi din plastic, din care prin procese tehnologice precise se vor refolosi in obținerea profilelor din plastic.
Din aceste profile din plastic reciclat se fabrica mobilierul urban, stradal si de gradina.
Este limpede faptul ca dupa ce au facut demersurile necesare pentru colectarea PET-urilor, autoritățile publice locale au facut un prim pas important in circuitul economic al reciclării, insa pentru a se Inchide acest circuit, din momentul in care masele plastice reciclate au primit o noua viața (prin intervenția agenților economici privati specializati), dpdv economic, ultima veriga pentru a apare eficienta întregului circuit, se impune comercializarea produsului finit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *